Box na dowolny kod html

Elementy typu Bootstrap Alerts

Success! Indicates a successful or positive action.
Info! Indicates a neutral informative change or action.
Warning! Indicates a warning that might need attention.
Danger! Indicates a dangerous or potentially negative action.

Bootstrap Button


Bootstrap Modal


Bootstrap Simple Collapsibl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Bootstrap Grid

.col-sm-4
.col-sm-4
.col-sm-4

Vertical (basic) Form


Accordion Example

Note: The data-parent attribute makes sure that all collapsible elements under the specified parent will be closed when one of the collapsible item is shown.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

itd....

Bootstrap jest najpopularniejszym frameworkiem HTML, CSS i JS wykorzystywanym do szybkiej i wygodnej budowy elastycznych, mobilnych serwisów internetowych, który oferuje gotowe elementy funkcyjne jak chociażby te kilka zamieszczonych na stronie demo z bogatej palety elementów. 

Więc jeśli potrzebujemy dodatkowego elementu nie występującego w ramach systemu nie musimy go tworzyć, ale wykorzystując zaprezentowany box na dowolny kod html możemy Ad Hoc wstawić kod reprezentujący potrzebny element.

Wczytano: 0.03515 sek