Obsługa mikroserwisów

Mikroserwisy www

Tworzenie i zarządzanie (mikro)serwisami

choć przy obecnych możliwościach CMS RED v2.0 strony www wcale nie muszą się ograniczać do mikro, to drugą poza przekierowaniami główna funkcja systemu. Jak już było wspomniane działanie systemu opiera się na jednostce centralnej "w chmurze" panelu RED'a oraz serwisów satelickich, które mogą być na różnych zdalnych hostingach, domenach ich subdomenach oraz DNS'ach.

Największe możliwości w zakresie (mikro)serwisów uzyskujemy hostujac domenę z obsługą wildcardu - (dowiedz się czy Twój hosting ma taką opcję). Dzięki wildcardowi system RED umożliwia tworzenie funkcjonalnych subdomen bez ich fizycznego dodawania w panelu hostingowym = duża szybkość dodawania kolejnego serwisu.

Jak utworzyć (mikro)serwis:

Pierwszym etapem po instalacji systemu na zdalnym hostingu domeny jest dodanie nazwy domeny lub subdomeny pod serwis i wybór szablonu roboczego, który definuje wygląd serwisu. Szablony oparte są o framework bootstrap 

Dodatkowo wygląd stron w sensie kolorystyki, wielkości elementów można zmienić po utworzeniu serwisu dzięki stylom bootswatch obsługiwanym przez CDN'y wybierając najodpowiedniejszy do kontekstu strony. Następnym sposobem stylizacji elementów jest indywidualny styl CSS, który można dodać w ramach edycji domeny.

Co więcej - użytkownicy, którzy znają HTML w stopniu średnim mogą tworzyć własne szablony stron jak i elementy "boxów" wykorzystywane w ramach szablonów "Treść strony advanced" . Również tworzenie szablonów dla systemu RED można zlecić freelancerą lub firma zewnętrznym. 

Pod dodaniu domeny przechodzimy na listę domen i wybieramy "Strony domeny":

Lista domen

Wypełniamy formularz strony. W tym miejscu wyjaśnieniu wymagają pola:
Typ strony

Typ strony - wybieramy właściwy dla dodawanej strony:

 • Strona główna index może być tylko jedna - adres URL "/"
 • Podstrona typu root, to strona która może mieć podstrony
 • Podstrona typu patent, to strona typu "podstrona" danej strony root

Wyjaśnieniu wymagają również pola:

Wersja szablonu strony

Wersja szablonu - dany typ strony może mieć różne wersje jak chodzi o kolumny i przeznaczenie:

 • Może być z jedną kolumną centralną z elementami advanced
 • Może być z kolumną główną | boczna na linkowanie do podstron lub boxem np: szybki kontakt
 • Może być również z trzema kolumnami linkowanie do podstron menu | kolumna główna | kontakt
 • Oraz jako osobny typ strony "strona kontakt", która zawiera formularz kontaktowy do wysłanie e-maila
 • Formularz kontaktowy można wzbogacić o mapę lokalizacji firmy typu Googlemaps.
 • Lub dodać własny typ konfigurując katalog szablonów:
  - /application/views/zdalneszablony/ < tutaj katalogi szablonów
  -/application/views/zdalneszablony/boostrap2/templateconfig.xml < informacje o katalogu szablonu

Ze względu na różne typy podstron po zmianie szablonu głównego dla serwisu należy przejrzeć w drodze edycji strony czy nie maja "pustych" pól wyboru dla:

 • Typ strony
 • Wersja szablonu

Jeśli tak by było należy wybrać ponownie i zapisać. Podobnie gdy zamiast strony serwisu będzie błąd np 500.

Wyjaśnieniu wymagają również pola:

Do breadcrumb

"Breadcrumb", to nawigator strony przeważnie w nagłówku strony np.:
-  Home  >>   Nasz oferta >> Produkt A
Ścieżka w Breadcrumb określa, gdzie jesteśmy w strukturze serwisu i jego działów. RED v2.0 automatycznie tworzy breadcrumb 3 poziomu dla stron w kategorii "parent". Natomiast prezentowana funkcja "Do breadcrumb" umożliwia poprzedzenie dodawanej strony innym działem w rodzaju "wirtualnej" ścieżki. Przykładowo serwis ma działy O nas | Nasza oferta | Produkt A, więc dodając stronę "Produkt A" można ustawić breadcrumb na dodatkowy dział "O nas" co utworzy ścieżkę:
-  Home  >>   O nas >> Nasz oferta >> Produkt  A

Chyba już ostatnim elementem wymagajmy dodatkowych informacji jest:
Do parent

Wybranie jako parent przypiszę dodawaną stronę "parent" do strony "root" jej "subkategoria":
Sublategorie parent

Pozostałe informacje

 • Każda strona przed dodaniem nawet z przeznaczeniem na boxy "advanced" misi mieć dodana minimum kilkanaście znaków tekstu by można było zapisać.
 • Strony w ramach domeny muszą mieć unikalne URL'e inaczej system zgłosi wyjątek. Strona index (główna) ma URL "/" - Patrz nagrania z obsługi
 • Stroną można nadać kolejność występowania w menu Top i Lewym
 • Wyłącznie strony z Top menu lub Lewego menu możliwe jest również na liście stron w kolumnach od menu Tme | Lme
 • Do lewego menu można przypisać strony parent - wtedy pojawia się w bocznym menu dla stron typu root
 • (x) Aktywna treść - służy do wyłączenia podstawowego widoku "treści" strony dla stron typu "advanced".
 • Każdą stronę można również przekierować dodając jej adres do obsługi przekierowań ręcznie lub z menu kontekstowego Akcje listy stron

Pod dodaniu strony można przejść do edycji w ramach "teść strony advanced".

Cały proces dodawania stron przedstawiony jest również na nagraniach w YouTube:

 

Wczytano: 0.00039 sek