Obsługa przekierowań

Dodanie grupy przekierowań

Grupa przekierowań jest ważnym elementem systemu w kontekście obsługi przekierowań - skracania linków, gdyż w razie potrzeby umożliwia "zdjęcie" linków.

Przykładowe Case study - Link building (linkowanie) z np.: profili, wpisy których nie będzie możliwości edycji przechodzą przez system przekierowań... Niestety klient przestał płacić lub zrezygnował z usług pozycjonowania, więc dzięki systemowi przekierowań można daną grupę linków wyłączyć. Kolokwialnie mówiąc "wyjąc wtyczkę".

Default redirect url: - to jest właśnie URL na jaki będą przekierowane wszystkie linki w wypadku wyłączenia grupy. Przy dodawaniu grupy należy go podać, ale na tym etapie może być to dowolny url. Znaczenie ma gdy grupa przekierowań zostanie wyłączona.


Dodanie pojedynczego przekierowania 301:

W celu dodania pojedynczego przekierowania wypełniamy pola formularza wybierając:

  • Grupę dla przekierowania - ważne ze względów opisanych wyżej'
  • Typ przekierowanie do wyboru 301 lub 302
  • Oraz domenę w ramach jakiej dane przekierowanie "URL" ma powstać


Hurtowe dodawanie przekierowań

Hurtowe dodanie przekierowań działa jak skracacz linków. Wybieramy grupę, domenę jaka przekierowania ma obsługiwać oraz wstawiamy listę URL do utworzenie przekierowań. Po wysłaniu formularza pojawi się pole tekstowe z listą URL przekierowań. Adresy przekierowań można pobrać również z listy dodanych przekierowań.


Statystyki przekierowań:

Każde przekierowanie zawiera statystyki przekierowań, które zapisują:

  • Datę wystąpienia przekierowania
  • User-Agenta klienta żądania HTTP 
  • Z jakiego IP było przekierowania
  • Oraz zliczają zdefiniowane boty sieciowe

Statystyki można przykładowo wykorzystać:

  • Do monitorowania wejść z zamówionego mailingu 
  • Do monitorowania przekierowań z linka na forum dodatkowo z jakiej po refererze
  • Do orientacyjnego sprawdzania czy linki zamieszczony na jakieś miejscówce został odwiedzony przez robot sieciowy

Dodatkowo cała obsługę przekierować przedstawia nagranie na Youtube

Wczytano: 0.01735 sek