Obsługa strony typu advanced

Strona advanced

System RED umożliwia tworzenie

dwóch rodzajów stron jak chodzi o wykorzystane elementy, co za tym idzie "widok" strony:

 • Treść strony basic
 • Treść strony advanced

Strony "basic", to w zasadzie strony dla głównego szablonu: boostrap1 > Szablon podstawowy bez boxów, w których treść znajduje się w głównej kolumnie i nie zawiera elementów wizualnych bootstrapa. Treść jest dodawana w głównym edytorze ckeditor. Strona basic w zależności od Typu strony może zawierać również boczne kolumny jak szybki kontakt lub/oraz menu podstron.

Strony "advanced", to strony, w których budowie wykorzystano wstawiane elementy z puli z przygotowanych elementów bootstrapa.


Rozwijana lista elementów

Elementy advanced

Używając szablonu głównego przystosowanego do osadzenia elementów "advanced" oraz tego typu elementów można zbudować wiele różnych konfiguracji stron. Przykładowo strona główna Index jak chodzi o TOP strony może mieć:

 • Bootstrap Carousel (slider) - zawierający trzy (lub w razie potrzeby więcej) zmieniających się grafik (zdjęć) w wersji sama grafika lub z nagłówkiem tekstem i linkowanym buttonem "Zobacz więcej" prowadzącym do wybranej strony serwisu;
 • Top jumbotron strony index - zawierający statyczny tekst opcjonalnie z linkowanym buttonem "Zobacz więcej" prowadzącym do wybranej strony serwis;
 • Połączanie Jumbotrona ze statyczną grafiką lub bez z Bootstrap Carousel zawierającym trzy lub w razie potrzeby więcej elementów tekstowych;
 • Boxy typu 1x1,  1x2, 1x3 wzbogacające wizualnie stronę index w stosunku co do strony typu "basic";
 • Inny element wstawiony za pomocą: Dowolny kod html dla boxu;

Funkcja Drag and Drop

Elementy drag and drop

Pod dodaniu element zawsze znajduje się na końcu listy elementów i jest nieaktywny. Kolejność elementów można w razie potrzeby zmienić metodą "przeciągnij i upuść". Zmiany wprowadzonej w tej liście nie wymagają zapisania.


Konfiguracja zawartości boxów w oknie modalnym

Elementy modal

Okno konfiguracji służy do wyboru wersji elementu, jeśli dostępnych jest klika, ustawienia kolorystyki oraz odstępów, opcjonalnie dodania nagłówka H2 nad elementem oraz treści tekstowych. Pola na treść textarea akceptuje-wymaga HTML do formatowania np. paragrafy, dodatkowe linki, co zwiększa możliwości o własne inwencje.  Przykładem może być: box tekstowy z grafiką


Etapy budowy strony advanced

Strona demo

Tytułem wstępu damy, iż etap budowy stron tego typu zaczyna się przy dodawaniu domeny, gdyż wymaga wybrania odpowiedniego szablonu obsługującego jej elementy. Po zbudowaniu strony zmiana szablonu również jest możliwa, ale możne wymagać rekonfiguracji podstron.

Zatem etapy dodania strony "advanced" wyglądają następująco:

 • Dodanie i konfiguracja domeny opisanym w instalacji Systemu RED
 • Zapisanie strony basic z wyborem jej typu, co za tym idzie przeznaczenia:
  - strona główna index
  - strona typu root
  - strona parent
 • Po dodaniu strony należy przejść do edycji i zakładki "Treść strony advanced"
 • Dodać elementy na stronę i skonfigurować wygląd elementów oraz wypełnić ich treści
 • Istnieje też możliwość dodawania własnych elementów do puli elementów bootstrapa, co wymaga jednak znajomości HTML i bootstrapa w stopniu średnim
 • W razie potrzeby można wyłączyć: Treść strony basic za pomocą checkboxa "Aktywna treść"

Obsługę stron advanced przedstawiają również nagrania screencasty zamieszczone na Youtube:

Wczytano: 0.06269 sek